كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) علي رضا کي شمس

علي رضا کي شمس
[ شناسنامه ]
رنج بردن ...... پنج شنبه 90/12/25
راحت بخواب اي شهر... ...... سه شنبه 90/12/23
پخته وخام ...... سه شنبه 90/12/23
همه هست آرزويم ...... پنج شنبه 90/12/18
مجنون وعيبجو ...... چهارشنبه 90/12/17
در ان نفس كه بميرم.. ...... چهارشنبه 90/12/17
مگذار كه دور از رخت اي يار بميرم ...... چهارشنبه 90/12/17
نيما غم دل گو... ...... چهارشنبه 90/12/17
سنگ گور ...... چهارشنبه 90/12/17
مردي كه ايستاده مرد!!! ...... سه شنبه 90/12/16
تفاوت عشق ودوست داشتن.. ...... سه شنبه 90/12/16
ميله هاي قفسم را نشمارم چه كنم؟؟؟ ...... سه شنبه 90/12/16
بهترين شما( باتقواترين )شماست!!!!!!! ...... چهارشنبه 90/12/10
شطرنج دنيا ...... چهارشنبه 90/12/10
شعري زيبا كه خاطرات دوران دبستان را زنده مي كند... ...... چهارشنبه 90/12/10
<      1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها