كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) علي رضا کي شمس

علي رضا کي شمس
[ شناسنامه ]
غزلي از حضرت حافظ ...... پنج شنبه 91/6/30
ايستاده ام.. ...... پنج شنبه 91/6/30
دلايل علمي عاشق شدن ...... يكشنبه 91/4/18
چارلي چاپلين ...... شنبه 91/4/17
حرف بزن ...... شنبه 91/4/17
شبهايم باراني است ...... شنبه 91/4/17
نامه ي آبراهام لينکلن به آموزگار فرزندش ...... شنبه 91/4/17
بعضي ها.......... ...... شنبه 91/4/17
بزرگ ...متوسط....كوچك ...... شنبه 91/4/17
شباهت من ويوسف نبي ...... شنبه 91/4/17
يادم باشد..... ...... شنبه 91/4/17
توكل به خدا ...... شنبه 91/4/17
سه اصل مهم زندگي ...... شنبه 91/4/17
زنده ياد احمد شاملو ...... شنبه 91/4/17
گنجشك وخدا ...... شنبه 91/4/17
<      1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها