كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) علي رضا کي شمس

علي رضا کي شمس
[ شناسنامه ]
سرود خار کن ...... دوشنبه 91/7/10
علم مياموز.... ...... دوشنبه 91/7/10
افسانه مردم ...... دوشنبه 91/7/10
نامه غضنفر به زنش ...... دوشنبه 91/7/10
كجابايدرفت؟؟؟؟ ...... دوشنبه 91/7/10
سخنراني نتانياهو در سازمان ملل(شوخي) ...... دوشنبه 91/7/10
سخنراني نتانياهو در سازمان ملل(شوخي) ...... دوشنبه 91/7/10
عجايب ...... دوشنبه 91/7/10
يك لقمه نان حلال ...... شنبه 91/7/1
باور ميكني؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...... پنج شنبه 91/6/30
به كه بايد دل بست؟ ...... پنج شنبه 91/6/30
آآآآّّّّّّّآآآآآآآآآآآآآآآآ ...... پنج شنبه 91/6/30
بالاخره تمام مي شود..... ...... پنج شنبه 91/6/30
رو به تو سجده ميکنم..... ...... پنج شنبه 91/6/30
ميله هاي قفسم را نشمارم چه كنم؟؟؟؟؟؟؟ ...... پنج شنبه 91/6/30
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها