سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

باور میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واژه ها آکنده از دردند ، باور میکنی ؟

 
شعر ها خاکستر سردند ، باور میکنی؟

 


اولش وقتی من از عشق تو میگفتم ، هنوز


عشق را باور نمیکردند ، باور میکنی؟

 


روز ها کوتاه شد ، شب درد بی درمان گرفت


جغد ها از ترس شب مردند !، باور میکنی ؟

 


گله ها بعدش به این آوارگی راضی شدند


گرگ ها را بره ها خوردند ! باور میکنی؟

 


باد پاییزی به گوش یک درخت پیر گفت


برگهایت بر نمیگردند ، باور میکنی؟

 


آخرش وقتی من از عشق تو ویران میشدم


گرگها هم گریه میکردند ، باور میکنی؟


اخرین مطالب

سوسا وب تولز

کد موسیقی برای وبلاگ