سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهترین شما( باتقواترین )شماست!!!!!!!

 

مایه ی اصل و نصب.. در گردش دوران (زر) است...@
قطره قطره خون چکد تیری که صاحب جوهر است..@
من (لباس فقر) پوشم که بی درد سر است...@
آستین هر چند کوتاه است.. (چینش) کمتر است..@
(دود) اگر بالا نشیند کسر شان (شعله) نیست!!!@
جای (چشم)ابرو نگیرد.. گر چه او بالاتر است!!@
(کاکل) از بالا بلندی رتبه ای پیدا نکرد...@
(زلف) از افتادگی لایق مشک و عنبر است!!@
شست و شاهد هر دو دعوی (بزرگی) می کنند..@
پس چرا انگشت کوچک (لایق انگشتر) است..@
(آهن و فولاد) از یک کوره می آیند برون..@
آن یکی (شمشیر) گردد.. دیگری (نعل خر) است!!!!@
نا کسی گر از کسی بالا نشیند فخر نیست...@
روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است@@
(کره اسب) از نجابت در تعاقب می رود000
(کره خر) از خریت پیش پیش مادر است000
سعدیا عیب خودت گو مگو عیب دگران
هر که گوید عیب خود او از همه بالا تر است!!!!!!!!

اخرین مطالب

سوسا وب تولز

کد موسیقی برای وبلاگ