سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به که باید دل بست؟

به که باید دل بست؟؟؟؟؟
به که
باید دل بست؟؟؟
به که شاید دل بست؟؟؟؟
سینه ها جای محبت، همه از کینه پر است!!!
هیچ کس نیست که فریاد پر از مهر تو راگرم، پاسخ گوید!!!!!
نیست یک تن که در این راه غم آلوده ی عمرقدمی، راه محبت پوید!!!!!!!
به که باید دل بست؟؟؟؟؟
به که شاید دل بست؟؟؟؟؟
نقش هر خنده که بر روی لبی می شکفد... نقشه ی شیطانی ست!!!!!
از وفا نام مبر......
آنکه وفا خوست کجاست؟؟؟؟؟؟
ریشه ی عشق فسرد...واژه دوست گریخت...
سخن از دوست مگو،!!!!!
عشق کجا؟؟؟؟؟
دوست کجا؟؟؟؟
دست گرمی که ز مهربفشارد دستت، در همه شهر مجوی!!!!
گل اگر در دل باغ به تو لبخند زند بنگرش... لیک مبوی!!!!!
لب گرمی که ز عشق ننشیند به لبت به همه عمر مخواه!!!!
شاخه عشق شکست... آهوی مهر گریخت... تار پیوند گسست....
به که باید دل بست؟؟؟؟؟
به که شاید دل بست؟؟؟؟
«خویش» در راه نفاق!!!!!!!!!!!!!
«دوست» در کار فریب !!!!!!!!!!!
«آشنا» بیگانه!!!!!!!!!!!!!!


اخرین مطالب

سوسا وب تولز

کد موسیقی برای وبلاگ